Regulamin zakwaterowania
 1. Hotel może zakwaterować gościa, który okaże w recepcji ważny paszport, dowód osobisty lub inny dowód tożsamości. Po okazaniu tego dowodu gość otrzyma klucz do pokoju.
 2. W szczególnych przypadkach hotel może zaoferować inne, niż uzgodnione zakwaterowanie jeżeli zasadniczo nie różni się ono od potwierdzonego zamówienia.
 3. Na podstawie zamówionego i potwierdzonego zamówienia hotel może zakwaterować gościa najpóźniej do godziny 18.00. Do tego czasu pokój jest zarezerwowany dla gościa, chyba że zamówienie stanowi inaczej. Pokój dla gościa jest przygotowany od godziny 14.00. Przy późniejszym przyjeździe konieczne jest powiadomienie o czasie przyjazdu przynajmniej telefonicznie.
 4. Gość użytkuje pokój hotelowy przez okres, który uzgodnił z hotelem. Jeśli okres zakwaterowania nie był wcześniej uzgodniony, gość poinformuje o końcu pobytu najpóźniej w dniu swojego odjazdu do godz. 11.00. Do tego czasu powinien zwolnić pokój hotelowy. Jeśli nie dotrzyma tego terminu, hotel może mu doliczyć opłatę za następny dzień. Gość, który zakwateruje się przed godz. 6.00 pokryje cenę zakwaterowania za całą poprzednią noc.
 5. Jeśli gość poprosi o przedłużenie pobytu, hotel może mu zaoferować inny pokój, niż ten, w którym był dotąd zakwaterowany.
 6. Gość ma prawo użytkowania wyposażenia pokoju hotelowego z akcesoriami, wspólnych części oraz korzystać z usług hotelu. Za szkody, które spowoduje na majątku hotelu, gość odpowiada na podstawie obowiązujących przepisów.
 7. W hotelowych pokojach nie wolno przestawiać mebli i niczego zmieniać.
 8. W hotelowych pokojach nie wolno używać elektrycznych urządzeń, oprócz tych, które służą gościom: podczas osobistej toalety (golarki, masażery, suszarki do włosów i tym podobne), ładowarki telefonów komórkowych i notebooki.
 9. Zwierzęta domowe mogą przebywać w hotelu jedynie za opłatą, według obowiązującego cennika. Gość powinien zgłosić pobyt ze zwierzęciem w recepcji. Psy mogą poruszać się po hotelu wyłącznie na smyczy.
 10. Gość może przyjmować wizyty w swoim pokoju w godzinach od 8.00 – 22.00. Odwiedziny należy zgłosić w hotelowej recepcji.
 11. Przy każdym wyjściu z pokoju gość powinien zgasić światło, upewnić się czy zakręcone są zawory wody, zamknąć okna, drzwi i klucze oddać w recepcji. W przypadku straty klucza nalicza się opłatę w wysokości 500 Kč.
 12. Gość powinien się zachowywać w pokoju i pozostałych pomieszczeniach hotelu, tak, aby nie spowodował powstania pożaru. Nie palić w miejscach oznaczonych dla niepalących. Przy ewentualnym powstaniu pożaru gość niezwłocznie informuje o tym recepcję hotelu.
 13. W godzinach od 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna.
 14. Hotel odpowiada za rzeczy, które gość przyniósł do hotelu i za szkody powstałe na odłożonych rzeczach, jeśli były odłożone w miejscu do tego wyznaczonym lub tam, gdzie się je zwykle odkłada. Za pieniądze i inne cenne rzeczy hotel odpowiada tylko wówczas, gdy zostały oddane do przechowalni za potwierdzeniem.
 15. Z powodów bezpieczeństwa, w hotelowych pokojach lub wspólnych pomieszczeniach, nie należy pozostawiać dzieci do 10 lat bez opieki dorosłych.
 16. Palenie jest dozwolone tylko w odpowiednich pokojach i w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.
 17. Za zakwaterowanie i udzielone usługi gość powinien zapłacić cenę zgodnie z cennikiem obowiązującym przy rozpoczęciu pobytu. Opłatę za zakwaterowanie wnosi się w gotówce (CZK, EURO) lub kartą kredytową, o ile nie było to uzgodnione inaczej.
 18. Gość jest zobowiązany dotrzymywać postanowień tego regulaminu. W przypadku, gdy naruszy regulamin w rażący sposób, kierownictwo hotelu ma prawo odstąpić od umowy o udzieleniu usługi hotelowej przed upłynięciem ustalonego okresu pobytu. Gościa nie usprawiedliwia nieznajomość regulaminu.

Regulamin zakwaterowania obowiązuje od 4.3. 2013

Marcela Sedláčková

Dyrektorka hotelu